Om Kodeklubben Trondheim


about

For Deltakere

Kodeklubben Trondheim er et gratis tilbud for barn og unge som ønsker å lære programmering. Vi er tilknyttet bevegelsen "Lær Kidsa Koding" og er drevet av frivillige.

Kursene våre blir holdt på eller ved NTNU Gløshaugen og holdes primært av studenter ved NTNU. Kursene foregår ved at man sitter og løser kodeklubbens oppgaver, og skulle man lure på noe eller trenger hjelp til en oppgave, så er det alltid en veileder som står klar til å hjelpe. Et viktig poeng med kursformen er at man ikke er avhengig av å ha vært på første kurs for å delta på de etterfølgende kursene. Du kan dermed trygt melde deg på et kurs midt i semesteret, selv om første kurs allerede har vært. På alle kursene kan hver deltaker lære i sitt eget tempo.

Vi har følgende kurs: Scratch, Python og Micro:bit med blokker. Du kan lese mer om hvert enkelt kurs her.

MERK: Du må ta med egen datamaskin på våre kurs. Vi anbefaler at dette er en laptop. De aller fleste nettbrett(med noen unntak) vil ikke fungere.


For Veildere

Kodeklubben Trondheim drives 100 % av frivillige, og som veileder er du med å gjøre det mulig for oss å tilby et variert og gratis tilbud for barn og unge som ønsker å lære programmering. Jobben som veileder går ut på å besvare spørsmål som kursdeltakerne har knyttet til oppgavene de gjør. Har man kjennskap til grunnleggende konsepter innenfor programmering som variabler, if-setning, funksjoner og løkker, så er man godt rustet til å være veileder på de fleste av kursene.

Det å være veileder er en flott måte å bruke det man kan om programmering, og man får mye igjen for det i form av engasjement og takknemlighet fra deltakerne.

For å bli veileder må du melde deg her, og velge hvilket kurs du ønsker å være veileder på. Har du ikke tid til å være fast veileder, så hadde det vært flott hvis du kunne melde deg som vikar, som vi kan kontakte hvis vi mangler folk en dag.


Kontakt: kodeklubbentrondheim@gmail.com

Les mer om kursene våre ->

about_social